• Môi trường

    Sử dụng ngoại dòng
    Nước lấy từ nguồn nước mặt hay nước ngầm đem dùng ở nơi khác.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X