• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Kênh nhánh; mương nhánh
  Đường ống nhánh
  Tháp rút nước (của công trình sâu)
  Việc lấy đi

  Xây dựng

  kênh nhánh, mương nhánh, dẫn thoát, tiêu thụ hàng hoá

  Kỹ thuật chung

  kênh nhánh
  đường ống nhánh
  mương nhánh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X