• /ou´hou/

  Thông dụng

  Thán từ

  Ô hô, ô, úi, chà chà

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X