• /´ɔil¸rig/

  Thông dụng

  Danh từ
  Giàn khoan dầu
  Vung tau has many oil-rigs
  Vũng tàu có nhiều giàn khoan dầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X