• Môi trường

    Dầu loang
    Sự thải dầu vô tình hay hữu ý vào các thể nước. Có thể được kiểm soát bằng sự phân tán hóa học, đốt cháy, ngăn cơ học, hay hút thấm. Dầu tràn từ các bể chứa và ống dẫn có thể xuất hiện ngoài thể nước, làm ô nhiễm đất trồng, thâm nhập vào hệ thốn

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X