• Cơ khí & công trình

  bằng dầu
  tôi trong dầu

  Hóa học & vật liệu

  hóa rắn dầu
  sự nhúng dầu
  sự tôi dầu

  Cơ - Điện tử

  Hình:Oil hardening.gif

  Sự tôi trong dầu

  Xây dựng

  sự tôi thép trong dầu

  Kỹ thuật chung

  sự rèn bằng dầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X