• Thông dụng

    Danh từ

    Sự thủ cựu, ngoan cố; thái độ thủ cựu, ngoan cố

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X