• Thông dụng

  Danh từ
  Nhà hoạ sĩ bậc thầy; thợ thủ công trứ danh; danh sư
  Bức hoạ của một hoạ sĩ bậc thầy
  I had an old-master
  tôi có một bức hoạ của một hoạ sĩ bậc thầy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X