• Thông dụng

  Danh từ

  Cựu thế giới (chỉ châu Âu, châu á, châu Phi)
  Thời cổ

  Tính từ

  Thuộc về cựu thế giới
  Thuộc về thời cổ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X