• /ou´lekrə¸nɔn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mỏm khủyu; mấu khủyu

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  mỏm khuỷu
  olecranon spur
  lồi mỏm khuỷu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X