• /ɒlˈfækt(ə)ri/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ngửi
  (thuộc) khứu giác
  olfactory nerves
  thần kinh khứu giác

  Danh từ, (thường) số nhiều

  Cơ quan khứu giác

  Hóa học & vật liệu

  khứu giác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X