• /´wʌn¸hɔ:s/

  Thông dụng

  Cách viết khác one-horsed

  Tính từ
  Dùng một ngựa, do một ngựa kéo
  a one-horse cart
  một chiếc xe độc mã
  (từ lóng) nghèo nàn, buồn tẻ
  a one-horse town
  một thị trấn buồn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X