• /'ups/

  Thông dụng

  Liên từ

  Rõ tiếc!; tiếc quá!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X