• /ou´pæsiti/

  Thông dụng

  Cách viết khác opaquenessỵ

  Danh từ

  Tính mờ đục
  (vật lý) tính chắn sáng; độ chắn sáng
  Sự tối nghĩa (của một từ)
  Sự trì độn
  the opacity of glass
  sự mờ đục của tấm kính

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) [tính, độ] chắn sáng

  Xây dựng

  sự mờ đục
  tính bịt kín
  tính tiêu âm

  Điện lạnh

  độ không trong suốt
  tính mở

  Kỹ thuật chung

  không trong suốt
  độ chắn sáng
  độ mờ đục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X