• /´ɔpə¸rousnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính tỉ mỉ, tính cần cù
  I believe his operoseness
  tôi tin vào sự cần cù của anh ta

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X