• /¸ɔpətju´nistik/

  Thông dụng

  Tính từ

  cơ hội, thuộc kiểu người cơ hội

  Cách viết khác opportunist

  Như opportunist

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X