• /¸ɔ:di´neiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự sắp xếp, sự xếp loại
  Sự ban lệnh, sự định đoạt
  (tôn giáo) lễ thụ chức, lễ tôn phong

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X