• /ɔ:´gæni¸sizəm/

  Thông dụng

  Danh từ
  (sinh vật học); (triết học) thuyết hữu cơ
  (y học) thuyết tổn thương cơ quan, thuyết hữu cơ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X