• /¸ɔ:gənou´dʒenisis/

  Thông dụng

  Danh từ
  (sinh vật học) sự tạo cơ quan, sự phát sinh cơ quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X