• /¸ɔ:gə´nɔgrəfi/

  Thông dụng

  Danh từ (sinh vật học)

  Sự mô tả cơ quan
  Khoa hình thái cơ quan

  Chuyên ngành

  Y học

  cơ quan hình thái học
  sự chụp tia X cơ quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X