• /¸ɔ:gənou´θerəpi/

  Thông dụng

  Cách viết khác organotherapeutics

  Danh từ

  (y học) phép chữa bằng phủ tạng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X