• Cơ khí & công trình

  thiết bị gốc
  original equipment manufacturer
  nhà chế tạo thiết bị gốc
  Original Equipment Manufacturer (OEM)
  nhà chế tạo thiết bị gốc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X