• /´ɔ:θi¸kɔn/

  Hóa học & vật liệu

  octicon (ống ghi hình)

  Điện

  đèn orthicon

  Kỹ thuật chung

  octicon

  Giải thích VN: Đèn camera truyền hình trong đó chùm tia điện tử tốc độ thấp quét qua lớp men rạn phát xạ quang điện lưu trữ được hình điện tích orthicon có độ nhạy cao hơn loại iconoscope.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X