• /¸ɔ:θousi´fælik/

  Thông dụng

  Cách viết khác orthocephalous

  Tính từ

  (giải phẫu) đầu tròn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X