• /¸ɔ:θou´dʒenisis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phát sinh thẳng, sự phát sinh định hướng

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  trực sinh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X