• /¸ɔ:θou´græfik/

  Thông dụng

  Cách viết khác orthographical

  Tính từ
  (thuộc) phép chính tả
  (thuộc) phép chiếu trực giao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X