• Y học

    prefíx. chỉ 1. ngửi hay mùi. 2. thẩm thấu, áp suất thẩm thấu.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X