• /¸ɔsti´oumə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (y học) u xương

  Chuyên ngành

  Y học

  u xương
  heteroplastic osteoma
  u xương dị sản
  osteoma dentale
  u xương răng
  spongiosum osteoma
  u xương xốp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X