• Thông dụng

  Giới từ

  ngoài, ở ngoài, ra ngoài
  Mr Green is out of town this week
  tuần này ông Green không ở trong thành phố
  ra khỏi
  to jump out of bed
  nhảy ra khỏi giường
  vì, do
  to ask out of curiosity
  hỏi vì tò mò
  trong số
  to choose one out of six
  trong sáu cái chọn một
  bằng (chất liệu)
  the sentry-box is made out of sheets of plywood
  vọng gác làm bằng những tấm ván ép
  không có; thiếu
  to be out of work
  không có việc làm, thất nghiệp
  thoát khỏi (một tình trạng)
  these newspapers are out of order
  những tờ báo này không được sắp xếp ngăn nắp
  có (cái gì) là nguồn gốc; từ
  to copy a recipe out of a cookbook
  chép một công thức từ một quyển sách dạy nấu ăn
  mất, hết
  to cheat somebody out of his money
  lừa ai lấy hết tiền
  cách xa
  the ship sank 10 miles out of Stockholm
  chiếc tàu đắm cách Stockholm 10 dặm
  không liên quan, không dính líu
  it's a shady deed and I'm glad to be out of it
  đó là một việc làm mờ ám và tôi mừng là không dính líu vào

  Xây dựng

  khỏi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X