• /´aut¸bɔ:d/

  Thông dụng

  Tính từ

  (hàng hải) ở phía ngoài tàu, về phía ngoài tàu
  Có máy gắn ở ngoài (tàu)

  Phó từ

  (hàng hải) ở phía ngoài tàu, về phía ngoài tàu

  Danh từ

  Thuyền có máy gắn ngoài

  Chuyên ngành

  Điện tử & viễn thông

  ngoài bảng mạch

  Kỹ thuật chung

  lắp ngoài mạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X