• /¸aut´ʃu:t/

  Thông dụng

  Ngoại động từ .outshot

  Bắn giỏi hơn
  Bắn vượt qua
  Bắn ra; nảy (mầm...), mọc (rễ...)

  Chuyên ngành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X