• /´aut´stændingli/

  Thông dụng

  Phó từ
  Khác thường; hết sức đặc biệt
  play outstandingly
  chơi rất hay
  outstandingly good
  hết sức tốt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X