• /¸ouvə´emfə¸saiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác overemphasise

  Ngoại động từ
  Nhấn mạnh/cường điệu hoá quá mức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X