• (đổi hướng từ Overflew)
  /¸ouvə´flai/

  Thông dụng

  Ngoại động từ overflew, overflown

  Bay qua (một thành phố, nước..)

  hình thái từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X