• /´ouvə¸grouθ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cây mọc phủ kín, um tùm (một chỗ nào)
  an overgrowth of nettles
  một đám tầm ma mọc um tùm
  ,ouv”'grou•
  sự tăng trưởng quá nhanh, lớn quá mức
  overgrowth is common inadolescents
  sự lớn nhanh thông thường là ở tuổi thiếu niên

  Chuyên ngành

  Y học

  ụ, lồi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X