• /´ouvə¸plʌs/

  Thông dụng

  Danh từ

  Số thừa, số thặng dư
  Số lượng quá lớn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X