• /¸ouvə´sli:p/

  Thông dụng

  Động từ .overslept

  Ngủ quá giờ, ngủ quá giấc

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  sleep in

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X