• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Toán & tin

  in chồng

  Giải thích VN: Tạo ra một ký tự không có trong tập ký tự của máy in bằng cách đặt ký tự này chồng lên ký tự kia, ví dụ, dùng O và/để tạo nên ký tự zero để phân biệt với chữ hoa O. Các hệ máy tính dựa trên cơ sở đồ họa hiện nay rất ít dùng phương pháp này, tuy nhiên có đôi lúc những người sử dụng các chương trình DOS cơ sở ký tự vẫn còn dùng.

  đánh chồng

  Giải thích VN: Tạo ra một ký tự không có trong tập ký tự của máy in bằng cách đặt ký tự này chồng lên ký tự kia, ví dụ, dùng O và/để tạo nên ký tự zero để phân biệt với chữ hoa O. Các hệ máy tính dựa trên cơ sở đồ họa hiện nay rất ít dùng phương pháp này, tuy nhiên có đôi lúc những người sử dụng các chương trình DOS cơ sở ký tự vẫn còn dùng.

  đánh chồng, in chồng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X