• (đổi hướng từ Overused)
  /´ouvər¸ju:z/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự dùng quá nhiều, sự lạm dụng; dùng quá lâu
  ,ouv”r'ju:z
  ngoại động từ
  Dùng quá nhiều, lạm dụng; dùng quá lâu

  Hình thái từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X