• Điện

    cầu owen

    Giải thích VN: Cầu bốn nhánh dùng để đo hệ số tự cảm theo dung kháng và cảm kháng. Điều kiện cân bằng cầu không phụ thuộc vào tần số.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X