• /´ɔks¸bou/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vòng cổ (ở ách trâu bò)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  khúc sông cong

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X