• Môi trường

    Khả năng oxy hoá khử
    Khả năng điện thế cần có để chuyển electron từ một hợp chất hay nguyên tố ban đầu (chất oxi hoá) đến một hợp chất khác (chất khử); được sử dụng như là một phương pháp định tính trạng thái của quá trình oxi hoá trong các hệ thống xử lý

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X