• /´ɔksi¸daizə/

  Thông dụng

  Danh từ (hoá học)

  Chất oxy hoá
  Máy oxy hoá

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chất oxi hóa
  chất ôxi hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X