• (đổi hướng từ Oxygenating)
  /´ɔksidʒi¸neit/

  Thông dụng

  Cách viết khác oxygenise

  ˜k'sid™”naiz
  ngoại động từ
  (hoá học) Oxy hoá

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  làm bão hòa ôxi
  làm bão hòa oxy
  thêm oxy

  Kỹ thuật chung

  ôxi hóa

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  aerate , oxygenize

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X