• (đổi hướng từ Oxygenizing)
  /´ɔksidʒi¸naiz/

  Thông dụng

  Xem oxygenate

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  ôxi hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X