• /ɔz/

    Thông dụng

    Danh từ

    (viết tắt) của aoxơ (tiếng ý onza)
    ( số nhiều) oz, ozs

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X