• (đổi hướng từ Ozonizing)
  /´ouzə¸naiz/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  (hoá học) Ozon hoá

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Điện

  ôzôn hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X