• Điện

    tranzito PNNP

    Giải thích VN: Transistor có tiếp giáp chất thuần trong đó vùng chất bán dẫn thuần ở giữa hai vùng N.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X