• Điện tử & viễn thông

    đi-ốt chuyển tiếp thuần nhất p-n
    đi-ốt tiếp giáp đồng thể p-n

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X