• Điện

  sự dẫn điện loại p

  Giải thích VN: Sự dẫn điện bởi các lỗ trống trong tinh thể chất bán dẫn loại p.

  tính dẫn điện loại p

  Kỹ thuật chung

  độ dẫn điện loại p

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X